Προσωπικά δεδομένα

Το κατάστημα μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τη σωστή διεκπεραίωση των παραγγελιών σας. Στοιχεία χρεωστικών η πιστωτικών καρτών δεν διαχειριζόμαστε ως εκ τουτου δε τηρούμαι τέτοια δεδομένα. Θεωρούμαι τα προσωπικά σας δεδομένα σοβαρή υπόθεση για αυτό τηρούμαι ολες τίς απαραίτητες διαδικασίες διασφάλισης τους. Με το παρόν δεσμευόμαστε οτι δεν παρέχουμε σε κανέναν τρίτο οτιδήποτε απο αυτά. Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων και η διασφάλιση τους ακολουθούν τις επιταγές του ελληνικού δικαίου σύμφωνα με το νόμο 2472/97.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος καθώς και η αγορά προϊόντων σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.